14:01 EDT Thứ bảy, 24/03/2018

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 345

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16569

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4100637


Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này thế nào?

Rất hay

Bình thường

Tạm được

Không có ý kiến

Quản lý học sinh
Bộ GD-ĐT
Bộ GD-ĐT
Sở GD-ĐT
Văn bản phòng
Website PGD Gio Linh
Mail phòng GDDT Gio Linh
Email nội bộ
Bạch Kim
Olimpic toán
Olimpic Tiếng Anh
Tin tức QT

Tên / Số / ký hiệu : 102/QĐ-CT
Về việc / trích yếu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ

Ngày ban hành 15/01/2012
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Văn bản Cấp Sở
Lĩnh vực Hành chính
Cơ quan / đơn vị ban hành Sở GD-ĐT
Người ký duyệt CT Nguyễn Đức Cường
Tải về máy Đã xem : 743 | Đã tải: 1
Nội dung chi tiết
In nội dung - In nội dung
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 102/QĐ-CT Quảng Trị, ngày 16 tháng 01 năm 2012
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công bố thủ tục hành chính này bằng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành sổ; giới thiệu trên báo chí; Đài Phát thanh - Truyền hình để phục vụ nhân dân.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 31/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC(N). KSTTHC (3)
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-CT ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)
1. Danh mục các thủ tục hành chính:
a) Thủ tục hành chính bị bãi bỏ:
STT Tên thủ tục hành chính
I. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
1 Chuyển học sinh chuyên sang trường khác
II. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
1 Yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
b) Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung:
STT Tên thủ tục hành chính
I. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
2 Thành lập trường trung học phổ thông
3 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
4 Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông
5 Giải thể trường trung học phổ thông
6 Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
7 Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp
8 Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp
9 Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
10 Đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên
11 Sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên
12 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
13 Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên
14 Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật khác… theo chương trình giáo dục thường xuyên
15 Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học
16 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông
17 Thẩm định Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
18 Thẩm định Đề án thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
19 Thẩm định Đề án thành lập trung tâm tin học - ngoại ngữ ngoài công lập
20 Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
21 Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
22 Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia
23 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
24 Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
25 Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia
26 Thành lập trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học
27 Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh
28 Thu hồi giấy kiểm định chất lượng giáo dục
29 Cấp giấy chứng nhận và công bố kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông
30 Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo
31 Thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
32 Sáp nhập, chia, tách Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
33 Đình chỉ hoạt động Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
34 Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
35 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
36 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
37 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông
38 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông
II. Lĩnh vực Thi và tuyển sinh
1 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với giáo dục trung học phổ thông)
2 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh tự do
3 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên
4 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
5 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông - Đối với người học bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước khi thi hoặc ngay trong buổi đầu tiên, không thể dự thi
6 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông - Đối với người học bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất 1 môn và không thể dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại
III. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
1 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
2 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
TC: 48 TT
   
Ðừng để tính tự phụ và tự kỷ làm bạn nghĩ rằng người ta sẽ trở thành bạn bè của mình ngay lần đầu gặp gỡ. Tình bạn đích thực phải được chậm rãi vun trồng.Lord Chesterfield

HỆ THỐNG VĂN BẢN

THÔNG BÁO MỚI
LỊCH TRỰC HÈ 2017
LỊCH TRỰC HÈ 2016
Thư ngỏ
Thông báo khẩn!
Thông báo đã có Thời khoá biểu mới
Thông báo Tuyển sinh vào lớp 10 Trường chuyên Lê Quý Đôn
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN LÀM NHIỆM VỤ THI Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2012
Thông báo về việc Bồi dưỡng hè cho GV Tiếng Anh tại Huế
Thông báo kết quả thi chọn đội tuyển chính thức học sinh giỏi văn hoá lớp 9 năm học 2011–2012 dự thi tỉnh
Thông báo điều chỉnh lại chuyên môn và áp dụng thời khóa biểu mới!
Từ:BQT
Đến:tất cả phụ nữ
(Email:)
(Gửi lúc: 06.03.2012 01:37)

Thế là lại đến ngày 20-10 rồi các bạn nhỉ? Hãy gửi đến những người phụ nữ mà bạn yêu thương nhất những lời chúc tốt đẹp nhất thể hiện tình yêu của bạn đối với họ bạn nhé:* Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt hơn 30 năm qua....Con chúc Mẹ của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe, con yêu Mẹ nhiều.
* Cám ơn các cô dì của con, đã luôn chăm sóc con từ khi con mới lọt lòng, những ngày Mẹ con bận bịu với công việc, các cô dì đã như người Mẹ thứ 2 của con, yêu mến con như con ruột của mình, không bao giờ để con cảm thấy cô đơn. Con chúc các cô các dì của con luôn hạnh phúc và gia đình lúc nào cũng đầm ấm.
* Cám ơn chị gái của tôi, đã chia sẻ vui buồn cùng tôi. đã tâm sự, động viên những lúc tôi thành công hay thất bại. Mặc dù thời gian trôi qua, chị đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng tôi hy vọng chị đứng vững và tự tin với cuộc sống này. Chúc chị thật nhiều hạnh phúc.
* Cám ơn bà chủ của tôi, đã hướng dẫn cho tôi những kinh nghiệm trong công việc, đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã và luôn động viên tôi cố gắng để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúc bà chủ của tôi thành công và công việc ngày càng phát triển.
* Cám ơn các Cô giáo, đã dạy dỗ tôi nên người, đã truyền cho tôi biết bao kiến thức để tôi trở thành một người hữu dụng cho đất nước, xã hội....Chúc các cô giáo luôn vui tươi và ngập tràn hạnh phúc.
* Cám ơn nhỏ bạn thân của tôi, đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm - buồn vui- những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì để mà lưu luyến cả....Chúc nhỏ bạn tôi ngày càng xinh đẹp và có một tình yêu lãng mạn.
* Và cũng chúc tất cả cá chị em phụ nữ, những người tôi quen và những người phụ nữ khắp mọi nơi trên thế giới này không còn vất vả, không còn bị định kiến trọng nam khinh nữ, luôn có một cuộc sống hạnh phúc và mãi mãi hạnh phúc.


Từ:Hoàng Đình Tuấn-Cựu học sinh
Đến:Tất cả thầy cô
(Email:)
(Gửi lúc: 29.11.2011 10:42)

Mới đó mà đã 5 tháng chúng em rời xa trường, nhìn trường thay đổi mà lòng cứ nửa buồn nửa vui, nhớ quá! Em chỉ muốn về lại trường thôi! Có lẽ không có nơi nào để lại cho em nhiều kỷ niệm đẹp đến thế! Chúc thầy cô sức khoẻ! Nhớ và yêu thầy cô nhiều lắm!!!


Từ:thầy Lê Điện Biên
Đến:Các thầy cô giáo
(Email:)
(Gửi lúc: 19.11.2011 10:54)

Nghề giáo bao đời nay luôn được xem là nghề cao quý, nghề “trồng người”. Người thầy, dù ở đâu cũng là những người được kính trọng nhất. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến thầy cô.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam chúc tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Riêng chúc thầy cô đang đọc tin nhắn này ngày nhà giáo thật vui, thật thành công, mọi lời chúc tốt đẹp nhất. Và kính chúc các thầy cô cố gắng hết mình cho thế hệ trẻ hôm nay.


THƯ VIỆN ẢNH
 
ẢNH ĐỘI TUYỂN HSG CỦA TRƯỜNG
9 hình ảnh | 2651 lần xem
 
Hoạt động ngoại khóa
9 hình ảnh | 2620 lần xem
 
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2010-2011
9 hình ảnh | 2721 lần xem
 
Hình ảnh các Tổ chuyên môn
10 hình ảnh | 3891 lần xem
 
Khuôn viên trường
5 hình ảnh | 3831 lần xem
 
Khai giảng năm học 2011-2012
30 hình ảnh | 2490 lần xem
 
Kỷ niệm ngày Nhà giáo 20-11-2011
18 hình ảnh | 2144 lần xem
 
Hoạt động 26-03-2012
13 hình ảnh | 2515 lần xem
 
Phong trào "Nuôi Heo đất"
9 hình ảnh | 2631 lần xem
 
Viếng nghĩa trang liệt sỹ
6 hình ảnh | 1965 lần xem
 
Đội ngũ CB-GV,NV
17 hình ảnh | 1206 lần xem
 
2016
0 hình ảnh | 665 lần xem

Hỗ trợ trực tuyến

Quản trị

Name: Dương Minh Cường
Văn phòng
LIÊN KẾT